પિયર - પિયર - ૯

by Krishna Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

મેઘના અવનીને દવા આપે છે, અવની પોતાની સાથે જે બન્યું એ વિચારતી સજળ નયને, એક ધ્યાને એના કાનાને ફરિયાદ કરે છે, દવા પોતાનું કામ કરે છે, ને અવનીને ઊંઘ આવી જાય છે. મેઘના ડૉક્ટર ને અવનીને હોશ આવી ગયાની ...Read More


-->