અંગત ડાયરી - જીવનનો ખેલ કોઈ પાસ કોઈ ફેલ

by Kamlesh K Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

શીર્ષક : જીવનનો ખેલ કોઈ પાસ‌ કોઈ ફેલ..©લેખક : કમલેશ જોષીમારા ભાણીયાએ પૂછ્યું, "મામા આ પરીક્ષા શું કામ રાખતા હશે?" મેં કહ્યું, "આખું વર્ષ જે કંઈ ભણ્યા એ ખરેખર યાદ રહ્યું કે નહિ, આવડ્યું કે નહિ એની ચકાસણી કરવા."એ ...Read More


-->