Saptpadi - 4 by Author Sangieta Devkar.Print Media Writer in Marathi Love Stories PDF

सप्तपदी (साथ जन्मोजन्मीची) - 4

by Author Sangieta Devkar.Print Media Writer Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

मी ,विराज आहोत ना सोबत तुझ्या सगळ निट होईल.मग संदीप ने जबरदस्ती विक्रांत ला झोपवले. संदीप ही आता विचारात पडला होता की संयोगीता ला लग्ना आधी चे सगळं आठवत होते पण लग्ना नंतरचे काहीच कसे आठवत नाही ? असे ...Read More