ડેશિંગ સુપરસ્ટાર ...અ ટ્વિસ્ટેડ લવસ્ટોરી. - ભાગ-77

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

ડેશિંગ સુપરસ્ટાર ...અ ટ્વિસ્ટેડ લવસ્ટોરી ભાગ-77 (એલ્વિસે જણાવ્યું કે રિયાન સેમ્યુઅલને હેરાણ કરતો હતો એટલે તે તેના ઘરે રહેવા ગયો.સેમ્યુઅલે એલ્વિસને દત્તક લઈ લીધો.રિયાને એલ્વિસથી તેનો પ્રેમ સિમાને દૂર કરી.સિમાના માતાપિતાને મનાવીને તેણે સિમા સાથે લગ્ન કર્ય‍ા.અહીં અાયાન કિઆરાને ...Read More