હિંદુ માન્યતાઓ પાછળના તર્ક અને કારણો - 3 by Ved Vyas in Gujarati Novel Episodes PDF

હિંદુ માન્યતાઓ પાછળના તર્ક અને કારણો - 3

by Ved Vyas Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

શા માટે આપણે સવારે સૂર્યને નમસ્કાર કરીએ છીએ? ઘરના વડીલો જાગીને અને ધોયા પછી સૂર્યને નમસ્કાર કરવા બહાર જાય છે. આ માત્ર એક પરંપરા નથી. તે કરવું સારી બાબત છે. વિટામિન ડી આપણા વિકાસ અને સુખાકારી માટે જરૂરી છે. ...Read More