Ramat shunya chokdini by Dr.Hemali Sanghavi in Gujarati Detective stories PDF

રમત શૂન્ય ચોકડીની

by Dr.Hemali Sanghavi in Gujarati Detective stories

વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. લીલા પાદંડાઓ પર ભીનાશ હતી પણ પાણીના ટીપા ન હતા. સાગરે ઘડિયાળ સામે જોયું. એણે પાટીઁ હોલનો દરવાજો ખુલતા જોયો. હોલ પહેલે માળે હતો. કાચના દરવાજામાંથી બહારની વરસાદી સાંજનો ખ્યાલ આવતો હતો. હોટેલ બે માળની ...Read More