Sakshidaar - 1 by Abhay Bapat in Marathi Thriller PDF

साक्षीदार - 1

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Thriller

साक्षीदार माझी नवीन रहस्य कथा क्रमशः प्रसिद्ध करत आहे. यातील सर्व पात्रे ,प्रसंग,घटना काल्पनिक असून वास्तवाशी किंवा अन्य कोणत्याही भाषेतील कोणत्याही कथेशी याचा संबंध नाही. सर्व हक्क लेखकाच्या स्वाधीन.सदर कथा किंवा त्याचा कोणताही भाग कोणीही माझ्या पूर्व परवानगी शिवाय ...Read More