Episodes

साक्षीदार by Abhay Bapat in Marathi Novels
साक्षीदार माझी नवीन रहस्य कथा क्रमशः प्रसिद्ध करत आहे. यातील सर्व पात्रे ,प्रसंग,घटना काल्पनिक असून वास्तवाशी किंवा अन्य...
साक्षीदार by Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण २ फिरोज लोकवालाची त्वचा खडबडीत होती त्याने लोकरी सारख्या कापडाचा सूट घातला होता. त्याचे डोळे सौम्य तपकिरी, पण मृत...
साक्षीदार by Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण -३ पाणिनी पटवर्धन त्याच्या गाडीत बसला, बोटात थोटूक धरून त्याने सिगारेट पेटवली.खरं तर थोड्या वेळेपूर्वीच त्यानं धू...
साक्षीदार by Abhay Bapat in Marathi Novels
साक्षीदार प्रकरण ४ पाणिनी पटवर्धन पोलीस मुख्यालयातल्या गुप्तहेर विभागात आला. “इथे प्रेरक पांडे आहे ?”- त्याने विचारलं त्...
साक्षीदार by Abhay Bapat in Marathi Novels
साक्षीदार प्रकरण ५ईशा अरोरा पाणिनी च्या ऑफिसात बसून मुसमुसत होती. पाणिनी तिच्या कडे कोणतीही सहानुभूती न दाखवता बघत होता....