કૉલેજ કેમ્પસ (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા) - 34

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

" કૉલેજ કેમ્પસ "ભાગ-34 વેદાંશ પણ ક્રીશાના હાથ ઉપર પોતાનો હાથ મૂકે છે અને તેને વિશ્વાસ આપે છે કે, બસ હવે બહુ થયું હવે તને મારાથી દૂર કોઈ નહીં લઈ જાય મૃત્યુ પણ નહીં..!! વેદાંશ અને ક્રીશાનો પ્રેમાલાપ ચાલી ...Read More