હું અને કૃષ્ણ વાંસળી - 12 - લગ્ન શું છે?

by ananta desai in Gujarati Novel Episodes

લગ્ન શું છે? “લગ્ન શું છે, દેવ?”“દેવી બે આત્માઓ કે મનનું એક તરંગમાં વહેવું એ લગ્ન છે. કયારેય પણ બેઆત્મા એક નથી થય શકતી” “હા એક બીજા સાથે જોડાયને એ પોત પોતાનોવિસ્તાર કરે છે”“પણ શું એતો પ્રેમનું લક્ષણ નથી??”“હા ...Read More