A request by Nisha Patel in Gujarati Thriller PDF

એક વિનંતી

by Nisha Patel Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

રોજ એ સાંજ પડે એટલે જોબ પરથી આવી સીધી દરિયાની પાળે એકાંતમાં બેસી જતી. દરિયાની પેલે પાર આંખો ખેંચીખેંચીને જોવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કર્યાં કરતી. ખુલ્લાં આકાશ અને દૂર દૂર સુધીનાં આ ડહોળાં ખારાં પાણી સિવાય કશું દેખાતું નહીં. આ ...Read More