લાઈફ 2.0 by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Biography PDF

જીંદગી 2.0

by Hiren Manharlal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Biography

જીંદગી.... 2.0મશહૂર પિક્ચર મેરા નામ જોકર નો હિટ ડાયલોગ છે કે સાહેબ જિંદગી એક સરક્સ છે, ત્રણ તબક્કાઓમાં વહેંચાયેલી છે, નાનપણ, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. આપણે બસ દરેક તબક્કા મા દુખ દર્દ છુપાવી હસતા રહેતા શીખવા નુ છે સર્કસ ના ...Read More