છેલ્લી બેન્ચની મસ્તી.. - 1 - કલાસરૂમનો પહેલો દિવસ

by HARSHIL MANGUKIYA in Gujarati Novel Episodes

૧. કલાસરૂમનો પહેલો દિવસ ચાલો આજે હું તમને મારા કલાસરૂમની સફર કરાવું. મારે જ્યારે સ્કૂલમાં એડમિશન લેવાનું હતું ત્યારે સ્કૂલવાલા પરીક્ષા લેતા એમાં જો તમે પાસ થાવ તો જ પ્રવેશ મળે. હું ત્યારે પાંચ વર્ષનો હોઈશ. ત્યારે શું સવાલો ...Read More