Sakshidaar - 18 by Abhay Bapat in Marathi Thriller PDF

साक्षीदार - 18

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Thriller

प्रकरण १८ लोटलीकर हा एक सडपातळ शरीरयष्टीचा आणि निराश चेहेरा असलेला इसम होता.आपले डोळे सारखे मिचकावण्याची आणि जिभेने ओठ ओले करण्याची त्याला सवय होती.घरातच एका लोखंडी पेटीवर तो बसला होता. कनक कडे बघून त्याने नकारार्थी मान हलवली . “ ...Read More