અંગત ડાયરી - આપણે દુઃખોને કેમ પકડી રાખ્યા છે?

by Kamlesh K Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

શીર્ષક : આપણે દુ:ખોને પકડી કેમ રાખ્યા છે? ©લેખક : કમલેશ જોષીએક વડીલે કહ્યું, "દુ:ખોએ આપણને નહિ આપણે દુ:ખોને પકડી રાખ્યા છે." તમે સમજ્યા? હું તો સમજતો હતો કે દરેક વ્યક્તિ દુઃખોથી છુટકારો મેળવવા મથી રહ્યો છે. સુખના સરનામા ...Read More