Nirnay - 1 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय - भाग १

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय.भाग१ला"कशाचा एवढा माज आलाय तुला?" मंगेशनी चिडून विचारलं .इंदीरानी मात्र चेह-यावर काही भाव न दाखवता शांतपणे आपली बॅग भरायला सुरुवात केली. मंगेशनी रागानी तिचा हात पकडून पुन्हा तोच प्रश्न केला तेव्हा ती शांतपणे म्हणाली "मी निर्णय घेतला आहे. तो ...Read More