Nirnay - 5 by Meenakshi Vaidya in Marathi Novel Episodes PDF

निर्णय - भाग ५

by Meenakshi Vaidya in Marathi Novel Episodes

निर्णय भाग५मागील भागावरून पुढे…मिहीर ने एकदा वेळ बघून शुभांगीला विचारलं. तिनी विचार करायला वेळ मागीतला. नंतर मिहीरचा इंदीरेला फोन आला." आई मी शुभांगीला विचारलं. तिनी वेळ मागीतला आहे विचार करायला."" तिचं बरोबर आहे.आता तिनी काही सांगेपर्यंत तिला विचारु नकोस. ...Read More