Nirnay - 6 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय - भाग ६

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग ६मागील भागावरून पुढे" आई मी शुभांगीला काय सांगू?" मिहीरचा आवाज रडवेला झाला होता." बाबांबद्दल खरं सांगायचं. ती आपल्या घरात येणार आहे तिला सगळ्यांबद्दल नीट माहिती हवी."" आई हे सगळं ऐकून तिनी नाही म्हटलं तर!"" नाही कशी म्हणेल ...Read More