Nirnay - 7 by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories PDF

निर्णय - भाग ७

by Meenakshi Vaidya in Marathi Fiction Stories

निर्णय भाग ७मागील भागावरून पुढेमेघना जेमतेम आठ दिवस रहीली. तो वेळ अगदी कापरा सारखा उडून गेला. इंदीरा मनातून खूप खूष होती. दोन्ही मुलांना हवं तसं करायला मिळतंय म्हणून. तिला वाटलं आपण जर खमकेपणानी मिहीर आणि मेघनाला बंगलोरला पाठवायला हिम्मत ...Read More