હાસ્ય લહરી - ૩૭ Ramesh Champaneri દ્વારા Comedy stories માં ગુજરાતી પીડીએફ