तुझ्या विना उरे ना अर्थ जीवना... - 3

by Sadiya Mulla in Marathi Love Stories

भाग -३मागच्या भागात आपण वाचले की पाहायला आलेल्या मुलाच्या आई वडिलांना अनन्या पसंत पडते. पण मुलगा म्हणजे च अमेय ला हे स्थळ अमान्य होते व तो अनन्या ला हे स्थळ नाकारायला सांगतो. आता तो हे का करतो त्यामागे काय ...Read More