A single stroke of the pen by SUNIL ANJARIA in Gujarati Human Science PDF

પેનની એક જ લકીરે

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Human Science

પેનની એક જ લકીરે ઇલેક્શનનાં રીઝલ્ટ તો આવશે. જે અનુમાનો લગાવાઈ રહ્યાં છે તેમ જ. એ સાથે એક વાતની કોઈ મિત્ર સાથે ચર્ચા થઈ એ ઉડીને આંખે વળગે તેવી વાસ્તવિકતા લાગી.પેનની એક જ લકીર આખી સંસ્કૃતિ પર કેવી અસર ...Read More