એક મુલાકાત, આખરી મુલાકાત....

by Harsh Pathak in Gujarati Love Stories

અર્બન ગુજરાતી ચલચિત્ર " ઓમ મંગલમ સિંગલમ" જોયા પછી એક મિત્ર પ્રથમ અને ગીત ની સત્ય પ્રેમ કથા નો આ લઘુ પ્રસંગ વાર્તા સ્વરૂપે એક મુલાકાત આખરી મુલાકાત ના શીર્ષક માં પ્રકાશિત કરેલ છે. બને ના પ્રેમ અને ...Read More