Satyamev Jayte - 6 by Bhavana Sawant in Marathi Moral Stories PDF

सत्यमेव जयते! - भाग ६

by Bhavana Sawant Matrubharti Verified in Marathi Moral Stories

भाग ६. राजवीरने महालक्ष्मीला बाहेर तर आणले होते. पण महालक्ष्मी गाडीत देखील थोडीशी घाबरून आसपास पाहत बसलेली होती. आपल्या साडीचा पदर ती अंगावर टाकून अंग झाकून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. राजवीरची नजर ड्राइव्ह करता करता तिच्यावर पडली की, त्याला ...Read More