Veshantar A Mysterious Tale - Part 2 by लेखक सुमित हजारे in Marathi Horror Stories PDF

वेशांतर एक रहस्यमय कथा - भाग 2

by लेखक सुमित हजारे in Marathi Horror Stories

....त्याच्या पायातून रक्त येत होते.तरीही तो त्याच रक्तानी भरलेल्या पायांनी चालतच होता चालता चालता घर कधी येत हे त्याला देखील कळत नाही.आणि दोघेही घरातल्या अंगणात येतात दादा अंगणात त्यांची वाट बघत उभा असतो.इतक्यात दादा नकळत त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करतो. ...Read More