Shalinich Kaay Chunkal ? - 1 by Dilip Bhide in Marathi Drama PDF

शालिनीच काय चुकलं ? - भाग १

by Dilip Bhide in Marathi Drama

शालिनीचं काय चुकलं ? भाग १ मार्च महिन्यातले दिवस. सर्व साधारण पणे वार्षिक परीक्षेचे दिवस. आज रवीशंकर शाळेमध्ये वार्षिक पारीक्षेचा शेवटचा दिवस होता. ९ वी च्या वर्गात फिज़िक्स चा पेपर चालू होता. शालिनी मॅडम वर्गावर होत्या. वर्गावर त्यांची बारीक ...Read More