પાલકની ચટણી અને લીલી ચટણી ની રેસિપી

by Vijay Ramesh Bhai Vaghani in Gujarati Cooking Recipe

ચટણી આપણા જમવાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધારે છે. જો કે લોકો દરેક ઋતુમાં ચટણી ખાતા હોય છે, પરંતુ ઠંડીમાં ચટણી વધારે ખાવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં, આ સિઝનમાં જ્યાં પરાઠાથી લઈને ભજીયા સુધી ઘરે વધારે બનાવવામાં આવે છે, તો બીજી ...Read More