Mrunmayichi dayari - 5 by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories PDF

मृण्मयीची डायरी - भाग ५

by Meenakshi Vaidya in Marathi Moral Stories

मृण्मयीची डायरी भाग ५वामागील भागावरून पुढे…वैजू आत आली तर तिला सारंग रडताना दिसला.त्याला रडताना बघून वैजूच्या डोळ्यातून पुन्हा पाणी वाहू लागले.सारंग दोन्ही हातांनी डोकं पकडून जमीनीकडे बघत मुसमुसत होता.वैजूने सारंगजवळ जाउन त्याच्या पाठीवरून हात फिरवला.सारंगने वैजूकडे वर बघितलं तसं ...Read More