વાસના કે પ્રેમ - ભાગ 10 - છેલ્લો ભાગ

by Mustafa Moosa Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

મિ.ખાન મિ.જગદીશ ની વાત થી સહેમત નહતા કારણકે બારોબાર તેઓ અનીતા ને આવનાર બચ્ચાંના માટે પોતે બલિદાન આપી પોતે મહાન બની જવા માગતા હોય તેવી સોચ હોઈ શકે એવું વિચારો મા ખાન ખોવાઈ ગયા . હવે દુવવિધા એ હતીકે ...Read More