Introduction to God himself by Hemant Pandya in Gujarati Philosophy PDF

પરીચય ખુદથી ઈશ્વર નો

by Hemant Pandya Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

રામ: કોણ ભવપાર કરે, કોણ તરે??? જતી પુરૂષ અને સતી નારી..વીજળી ને ચમકારે મોતીડાં પરોવો પાન બાઈ, અચાનક અંધારા...જાતીરે વિજાતીની યુગતી બતાવુને બીબે પાડું ત્રીજી ભાત રે...જાતીરે વીજાતીની આવે નહીં હેડકી ને સોહી હરીજનના પ્રમાણ રે....સાહેબ બાકી આપણે બધા.... ...Read More