સ્ત્રી હદય - 35. સપના ની ધરપકડ

by Fatema Chauhan Farm Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

એક તરફ સાઉદીમાં અગત્યની મીટીંગ અને એજન્ડા તૈયાર થઈ રહ્યા હતા જ્યાં બીજી તરફ સકીના પણ નરગીસ ની મોતના ઇલઝામ માંથી બચવા માટે સપનાનો સહારો લઈ રહી હતી તે સપનાની દુ:ખતી નસ ઉપર વાર કરીને જ તેના પાસેથી જાણકારી ...Read More