સથવારો.....સંબંધો ભાગ્યનાં - 4

by Dr.Chandni Agravat Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

આગળની સફર ●●●●○○○○○●●●●●○○○○○●●●●●○○○○○ લક્ષ્મી ધીમા પગલે પાછી ગઈ પણ સાકરની હાલત એવી હતી, જાણે રાની પશુઓની વચ્ચે નાનું હરણનું બચ્ચું.એને ઘણું કહેવું હતું ખુલાસા આપવા હતાં અને જવાબ માંગવા હતાં,પરંતું એની વાચા જ હણાઈ ગઈ હતી.આ ઘરે ક્યારેય એને ...Read More