A New Key of Mystery - Part 3 by Om Mahindre in Marathi Horror Stories PDF

रहस्याची नवीन कींच - भाग 3

by Om Mahindre in Marathi Horror Stories

राधाला हळूहळू शुद्ध येत होती. डॉक्टरने राघव व प्रविणला राधाला भेटण्यासाठी बोलावले. राधाला बघताच प्रविण रडू लागला त्याने तिचा हात हातात घेऊन रडू लागला प्रविण म्हणाला, "राधा काय झाल तुला राधा म्हणाली, मला नाही माहित काय झाल पण कोणी ...Read More