Stray birds by Gajendra Kudmate in Marathi Human Science PDF

भरकटलेली पाखरं

by Gajendra Kudmate in Marathi Human Science

(Note: शेवटपर्यंत एकदातरी आवर्जून वाचा जबरदस्ती नाही तर प्रेमळ विनंती आहे) नमस्कार मित्र हो, आज आपन पुन्हा एका नविन विषयावर बोलू. कदाचित माझ्या या वाक्याला कंटाळले असाल, हरकत नाही. तर मित्र हो, मी आज आपल्या भावी पिढीला म्हणजे शाळेकरी ...Read More