Sacha mitro by BHIMANI AKSHIT in Gujarati Magazine PDF

સાચા મિત્રો

by BHIMANI AKSHIT in Gujarati Magazine

સાચા મિત્રો મિત્ર એટલે મૈત્રી ધરાવનાર, દોસ્તાર, દોસ્ત, હિત્તેશુ, શુભેચ્છક. કોઈ પ્રશ્ન પુછે કે મિત્ર કેવો શોધવો જોઈએ? તો આપણને બાળપણથી સાંભળેલું પેલું વાક્ય યાદ આવે કે "મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય, સુખમાં પાછળ પડી રહે પણ ...Read More