Sahaahi Janki v karli dripavarche Chache - 1 by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories PDF

सहाही जानकी व कर्ली द्विपावरचे चाचे - 1

by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories

खाडीच्या मध्यावर छोटस् बेट होते. साधारण मैलभर व्यासाचे ते बेट एका मगरीच्या आकाराचे होते.प्रवासी त्या बेटाला नक्रद्विप म्हणत.या बेटामुळे खाडीचा प्रवाह दुभंगला होता. बेटाला वळसा घालून पाणी पुन्हा एकत्र येत समुद्राला मिळत होते.वर्षभर हिरव्या वनराईने शोभून दिसणारे ते बेट ...Read More