Sahaahi Janki v karli dripavarche Chache - 4 by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories PDF

सहाही जानकी व कर्ली द्विपावरचे चाचे - 4

by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories

शाम झाडावरच्या झोपडीवर सोनपिंगळ्या सोबत होता तेव्हा जानकी होडी घेवून कोळ्यांच्या प्रमुखाला भेटायला गेली होती. सखाराम किंवा दादू कोळी हा कोळ्यांच्या प्रमुख होता. जानकीला पाहून तो अदीबीने उभा राहिला. " ताईसाब,आपण एवढ्या सकाळी?" " होय, काका आम्हाला यावं लागलं. ...Read More