પ્રેમનો સાથ ક્યાં સુધી… - 14

by Mittal Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ભાગ...૧૪ (સુજલ અને એક અંકલ મનને તાજગી કેમ કરીને મળે તે વાત કરી રહ્યા છે, એટલામાં એલિના માનવને બોલાવી અલિશા પાસે લઈ જાય છે. અલિશા એક છોકરીની વાતો સાંભળી પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ આવી જાય છે અને તે બોલી રહી ...Read More