Ek Pakda Wada - 5 by Kalyani Deshpande in Marathi Horror Stories PDF

एक पडका वाडा - भाग 5

by Kalyani Deshpande Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

तेवढ्यात रक्षाला एक चौकोनी फरशी दिसली ती मला म्हणाली, "ते बघ नेहा तिकडे त्या फरशीवर चल तिथे एकही साप नाहीये" मी बघितलं खरंच त्या फरशीवर एकही साप नव्हता कारण त्याच्या भोवती काटेरी वनस्पती उगवल्या होत्या. आम्ही कशाबशा काटेरी झुडुपे ...Read More