Horror Stories Books in Marathi language read and download PDF for free

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग १०
  by Vrushali
  • 408

  " परंतु तीच का... असे अजूनही लोक असतीलच ना ह्या जगात.. मी ही कधी ना कधी विरंगुळा म्हणून अशीच कल्पनाचित्र रंगवत बसतोच..." ओमने कधीपासून मनात ठसठसनारा प्रश्न विचारला. त्याच्या प्रश्नावर ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ९
  by Vrushali
  • (16)
  • 755

  करालचा राग अनावर होत होता. एक सामान्य शूद्र मनुष्य आपल्याच गोटात राहून आपल्या विरोधात बंड पुकारतो हे त्याला सहन झाले नाही व इतके दिवस त्याने मनाच्या तळाशी डांबून टाकलेला ...

  अपूर्ण... - भाग ५
  by Harshad Molishree
  • 402

  हरी ईशा च्या ऑफिस खाली येऊन तिची वाट पाहत होता, तीन तास झाले पण ईशा आलीच नाही, तिचा फोन ही लागत नव्हता, हरी सारखा इकडून तिकडे चकरा मारत बसला ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ८
  by Vrushali
  • 911

  चंद्रग्रहण मध्यावर होत.. करालने समोरच्या यज्ञकुंडाभोवती चरबीचे दिवे पेटवले. बाजूच्या पात्रातील सफेद राखेने एक आकृती रेखाटली. त्या आकृतीच्या रेखा हळदी कुंकवाने भरून टाकल्या. चारीही बाजूला चार सफेद कवट्या व ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ७
  by Vrushali
  • (29)
  • 2.9k

  दुसऱ्या दिवशी सकाळपासूनच सर्वत्र काळोख पसरला होता. वातावरण नेहमीपेक्षा जास्त कोंदट व कुबट झाले होते. पोट ढवळून टाकणारा आणि श्वास घ्यायला जमणार नाही इतका घाणेरडा वास सगळीकडे पसरला होता. ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ६
  by Vrushali
  • (14)
  • 3.1k

  तरीही काहीजण परमेश्वर भक्तीची कास धरून लढा द्यायला उभे होते. मात्र करालच्या अमानुष महाभयंकर अत्याचारांसमोर कोणाचाच टिकाव लागला नाही. हे सगळं होत असताना एक व्यक्ती अखंड तपश्र्चर्येत लीन होती ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ५
  by Vrushali
  • 6.3k

  " ये... बस इथे.." गुरुजींच्या आवाजाने त्यांची तन्द्री भंग झाली. चुपचाप आवाज न करता तो गुरुजींनी बोट दाखवलेल्या मृगजीनावर जाऊन बसला. कोणी कोणाशी काहीच बोलत नव्हतं. एक प्रकारची शांतता ...

  तृष्णा अजुनही अतृप्त - भाग ४
  by Vrushali
  • 6.6k

  आताच प्रणयात न्हाऊन निघालेल अंग सावरत ती तिच्या मऊशार बेडवर विसावली. बाजुचीच मऊ गुलाबी फुलांची चादर तिने आपल्या देहाभोवती गुंडाळली... बराच वेळ झाला तो कुठेतरी निघून गेला होता.. आताशा ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ३
  by Vrushali
  • 6.9k

  ती बाल्कनीतून एकटक बाहेर पाहत होती. खाली गार्डनमध्ये खेळणारी मुलं तिला नेहमीच सुखावत. सर्व झुडूपांवर उमललेली फुल आणि दुडूदुडू धावत खेळणारी मुल दोन्ही सारखीच. कधी कधी तीही त्यांच्यासोबत खेळायला ...

  तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग २
  by Vrushali
  • 8.3k

  " अरे जावईबापू कसं काय येणं केलत... ते ही सकाळी.." घाईने सोफ्यावरील पसारा आवरत तिच्या बाबांनी त्यांच्या जावयासाठी बसायला जागा केली. तो... तिचा नवरा... अनय... सहा महिन्यांआधी तीच आणि ...

  तृष्णा - अजूनही अतृप्त - भाग १
  by Vrushali
  • 14.2k

  सकाळच्या कोवळ्या किरणाने तिची खोली उजळून गेली होती. रोज ह्या कोवळ्या किरणांचा आस्वाद घेणारी ती मात्र आज गायब होती. तिला शोधण्याच्या नादात उन्हाचा एक कोवळा चुकार कवडसा उगाचच तिच्या ...

  अतृप्त - भाग ३
  by Sanjay Kamble
  • 1.5k

  भाग ३.सायंकाळ झालेली.... माझ्या हातात चहाचा कप देऊन धोंडीबा समोरच्या बागेत आपलं काम करू लागला...  सुर्यनारायण पश्चिमेच्या क्षितीजाकडे सरकताना तांबड होत जाणा-या आकाशात आपापल्या घरट्याकडे परतणा-या पक्षांची गर्दी वाढू ...

  अतृप्त - भाग २
  by Sanjay Kamble
  • 2.1k

                           एका ओसाड निर्मनुष्य रस्त्याच्या मधोमध आडव्या पडलेल्या मानसीला, आपल्या बायकोला तो उठवत होता..आणी रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावत ...

  अपूर्ण बदला ( भाग २० ) - Last Part
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 570

  इकडे सुरेश आणि मंगेश घायाळ झालेले त्यांना काही सुचत नव्हते. त्याच्या डोक्यातून रक्तस्त्राव होत होता, तोच मंगेशची बायको म्हणाली तेव्हा गुरुजींनी सांगितलेले याचा सामना फक्त आणि फक्त एक चांगली ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १९ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 507

  संध्याकालची वेळ होती गावात मांत्रिक बोलवला होता. सुरेशच्या घराबाहेर मांत्रिकाने आपले तंत्रमंत्राचे आखाडा सुरु केला सगळीकडे लिंबू मिरची, भुबुत्ती आणि आणि बरोबर आगीचा तांडव आणि सुरु झाला तो मांत्रिकाच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १८ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 515

  काही लोक मशाली घेऊन नदीच्या दिशेने आले. सगळ्यांनाच पुढच्या संकटाची जाणीव झालेली त्यातच त्या सैतानाच्या कैदेत असलेल्या कावळ्यांनी त्यांच्या धारधार नख्याने गावकऱ्यांवर हल्ला चढवला. खुपजण घायल झाले. सर्वानी एकमेकांच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १७ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 410

  दुसऱ्याच दिवशी गावावर संकट येणार असे संकेत दिसत होत.नव्याचा दिवस उजाडलेला पण दिवस मात्र वाटत नव्हता.सकाळ झालेली ती पण वैऱ्याची. जिथे उन डोक्यावर यायला पाहिजे तिथे सगळ्यांच्या छतावर काळे ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १६)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 452

  गाडीच्या बाहेर पाऊल टाकताच एक छोटीशी गार वाऱ्याची झुळूक त्या महिलेच्या मानेवरून गेली. तिला मनात धस्स झाले ती गांगरून इकडे तिकडे पाहू लागली. नकळत तिच्या डोळ्यातू असावे गळू लागली. ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १५ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 524

  आई आई तो वापस आला. त तो तो हरीला घेऊन जायला आलाय. कोण तो? आणि काय स्वप्न बघितलंस ? रम्याच्या आईने प्रश्नार्थक नजरेने विचारलं. तोच जो काळ हरीच्या घराच्या ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १४ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 461

  बाबानी कधीच ओळखलेले, तो आलाय! त्यामुळे तिला शु करून मुलांना एकसाथ जमवले. आणि आणि तो आवाज आला.   "जयासाठी मी सरली इतकी वरीस,   आला तो दिवस नजदिक, करुनि ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १३)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 478

  वैद्यबुवांनी हरीला तपासले आणि हरीच्या बाबांकडे बघून त्यांना विचारले ह्याने कसली धास्ती घेतली होती का? म्हणजे असं काही तरी बघून तो घाबरलेला आहे नाहीतर कुठे मारामारी केली का? ह्याच ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १२)
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 548

  रव्याच्या घरी जमलेले पाहुणे मंडळी जे त्याचा आई वडलांना सांत्वना द्यायला जमा झालेले, ते आत्ता हळू हळू जाऊ लागले. रम्याची आजी सुद्धा होती तिथे त्यामुळे रम्या आपल्या आजी आणि ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ११ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 592

  बघता बघता रात्रसुद्धा संपून गेली. दिनचर्या आपला दिनक्रम तिच्या वेळेनुसार निभावत होती. सकाळ झाली आणि कोंबड्याने त्याचे नित्यनियमाचे म्हणजेच आवरण्याचे काम केले. म्हणतात ना मुकी प्राणी, पशु आपला दिनक्रम ...

  अपूर्ण बदला ( भाग १० )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 603

  तू मला नाही थांबू शकत. मी ह्याला घेऊन जाणार, तूच काय वरून परमेश्वर जरी आला तरी मला काही करू शकणार नाही. चक्क देवाला आव्हान केलं. घोगऱ्या आवाजात आणि ह्यावेळी ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ९ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 681

  गुरुजीना पोहचायला अजून वेळ लागणार होता, दुसऱ्या गावात असल्यामुळे त्यांना चांगलाच वेळ लागणार होता, त्यांनी भल्या भल्या भूताना आपल्या बॉक्स( लहान पेटी) मध्ये भरून त्यांना नाहीसे केले होते. त्यांची ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ८ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 647

  आपली कर्म आपल्यालाच भोगायला लागतात ह्या जन्मात नाहीतर भविष्यात का फुकट त्या देवाला कोसताय. आत्ता भोगा म्हणावं केलेली कर्म. आजी पुटपुटु लागली. रम्या तू आतमध्ये झोप जा. आईच्या एका ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ७ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 671

  स....टा ....क ... दोन चार कानाखाल्यांचा आवाज घरामध्ये घुमला आणि अजून पाठीवर धपके पडणार तेवढ्यात बाबांनी आईचा हात पकडला. त्याला काय मारूनच टाकणार आहेस का? होते चूक प्रत्येकाकडून त्यांना ...

  वारस - भाग 11
  by Abhijeet Paithanpagare
  • 690

  11आणि तो करार म्हणजे तेहत्तीस माणसांचा भोग,जेणेकरून त्यांना हे असलं का होईना शरीर मिळेल आणि मग त्याद्वारे ते मुक्त होईल... सर्वप्रथम माझी ही ऑफर ते स्वीकारत नव्हते.पण शापाच्या वेदनानी ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ६ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 790

  काळ्या अंधाऱ्या रात्री कोणीतरी भयाण वाटेने धापा टाकत पळत होतं . आपल्या मागे कोणी लागलय आणि त्याच्यापासून बचावासाठी जीव मुठीत घेऊन दिसेल त्या वाटेने धावत पळत होता. काटेरी झाडाझुडपातून ...

  अपूर्ण बदला ( भाग ५ )
  by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श।
  • 1k

  रव्याला काही ठीक वाटत नव्हते, बाकी सगळ्यांनी आंबे खाल्यानंतर घरची वाट पकडली, हरी रव्यासोबत तिथेच थांबला तसही त्याला कुठे लांब जायचं होतं .रव्या तू आंबे का नाही खाल्ले रे? ...