Sahaahi Janki v karli dripavarche Chache - 6 by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories PDF

सहाही जानकी व कर्ली द्विपावरचे चाचे - 6

by Balkrishna Rane in Marathi Children Stories

साहसी जानकी व कर्ली द्विपावरचे चाचे ६ पहाटेला जानकी व शाम किनार्यावरच्या वाळूत तलवारबाजी व तीरंदाजीचा सराव करत होती .चरण टाळ्या पिटत दोघांचा उत्साह वाढवत होता.तलवारींचा खणखणाट व लाटांचा धीर गंभीर आवाज वातावरणातील चैतन्य वाढवत होता. तलवारबाजी झाल्यावर तीरंदाजीचा ...Read More