Koun - 6 by Gajendra Kudmate in Marathi Thriller PDF

कोण? - 6

by Gajendra Kudmate in Marathi Thriller

भाग – ६आईने कोमलला सावलीचा बरोबर घडलेला प्रकार सांगितला आणि तिला ताबडतोब घरी येण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी कोमल घरी परत आली आणि सावलीला येऊन भेटली. कोमलला घरी आलेलं बघून सावलीला आधी असहज वाटले परंतु कालचा सबंध परिस्थितीचा बद्दल विचार ...Read More