Objection Over Ruled - 18 by Abhay Bapat in Marathi Detective stories PDF

ऑब्जेक्शन ओव्हर रूल्ड - 18

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Detective stories

प्रकरण १८ न्यायाधीश नारवेकरआपल्या आसनावर बसले. “ दोन्ही बाजूचे वकील हजर आहेत? ” त्यांनी विचारले.“ पटवर्धनआज येणार नाहीत त्यांनी मला त्यांचे कामकाज पुढे चालवण्याची सूचना दिली आहे. ”सुकृतम्हणाला.“ मी आधीच एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो, भरती ओहोटीच्या अधिकृत वेळापत्रकाचा ...Read More