માનવ હ્રદય Tr. Mrs. Snehal Jani દ્વારા Human Science માં ગુજરાતી પીડીએફ