Karave Tase Bharavve by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Children Stories PDF

करावे तसे भरावे

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Children Stories

लहान मुलांची मने खुप निरागस असतात. कपट , द्वेष या गोष्टी त्यांच्या मनात फारशा नसतात .पण काही वेळा अन अवधानाने त्यांच्या मनात आपल्याच भावंडा विषयी द्वेष वाटु शकतो .आणी मग त्या वेळी केलेल्या करामती मुळे स्वतालाच शिक्षा मिळून ...Read More