ગોરખપુરનો કલાકાર Gunvant Vaidya દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ