સિરિયલ કિલર Vipul Rathod દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ