સાવ પાસે કોઇ આવી દૂર ચાલ્યુ જાય છે Naresh k Dodiya દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ