હુંફ સગપણની. Gopali Buch દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ