નાદાન સ્ત્રી Triku Makwana દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ